Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki 10 §1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Flamencoyhdistys ry

Pirkankatu 1, 33230 Tampere

flamenco@tampereenflamencoyhdistys.fi2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Haaranen, puheenjohtaja

Pirkankatu 1, 33230 Tampere
3. Rekisterin nimi

Tampereen Flamencoyhdistyksen asiakas- ja jäsenrekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenten henkilötietoja käsitellään Tampereen Flamencoyhdistyksen kurssitoiminnan yhteydessä. Jäsenille ja tiedotuslistalle liittyneille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeen välityksellä. Jäsenkirje lähetetään Yhdistysavain-palvelun kautta.

Tampereen Flamencoyhdistyksen salia vuokraavien henkilöiden tietoja tarvitaan salivuokran laskuttamista ja avaimen luovutusta varten.5. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenet: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kurssi, jolle jäsen osallistuu.

Yhdistyksen alaikäiset jäsenet: nimi, vanhemman nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kurssi, jolle lapsi osallistuu.

Tiedotuslistalle liittyneet: nimi, sähköpostiosoite.

Salin vuokralaiset: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäsenet ilmoittavat tiedot verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella. Tiedotuslistalle liittyvät ilmoittautuvat verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomakket ovat Yhdistysavain-palvelulla ylläpidetyssä verkkopalvelussa. Henkilötietoja ei kerätä muista palveluista tai rekistereistä.

Salia vuokraavilta henkilöiltä kerätään tiedot henkilökohtaisessa kontaktissa.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Tampereen Flamencoyhdistyksen ulkopuolelle.8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto: Salin avaimen luovutuksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään mapissa yhdistyksen tiloissa lukitussa kaapissa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään Yhdistysavain-palvelussa, jonne on pääsy yhdistyksen toimia hoitavilla hallituksen jäsenillä. Jäsentiedot siirtyvät myös sähköpostitse puheenjohtajalle ja jäsensihteerille. Tiedot ovat kirjautumista vaativissa palveluissa.

Päivitetty 23.4.2019

Päivitetty 14.1.2020